Fusie twee veiligheidshuizen tot Veiligheidshuis Parkstad

Twee veiligheidshuizen op een afstand van nog geen 10 kilometer vergt veel inzet van publieke middelen. Het Veiligheidshuis Heerlen is daarom opgenomen in het Veiligheidshuis Kerkrade en heeft de nieuwe naam Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad gekregen. Naast de opbouw van een nieuwe structuur is er een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ingericht, is het netwerk van ketenpartners in de domeinen zorg en veiligheid opnieuw ingericht en zijn er actuele functieomschrijvingen gemaakt die het primaire proces van de procesregisseurs binnen het Zorg- en Veiligheidshuis moeten waarborgen.
Ook op zoek naar een oplossing?Neem contact op met de strategie centrale