Complexiteit reduceren tot de kern
De StrategieCentrale levert strategisch vermogen. Onze klanten in het publieke domein staan voor complexe vraagstukken. Met ons vermogen helpen we onze klanten om de complexiteit te reduceren tot de kern, brengen we de beslisruimte en scenario’s in kaart en stippelen we een tijdspad uit om tot resultaat te komen. Verwacht van onze geen dikke rapporten of ingewikkelde modellen. De StrategieCentrale levert energie, heldere plannen en duidelijke info graphics.

Landelijk Programmamanagement Zorg- en Veiligheidshuizen

Tweejarige procesbegeleiding met de ambitie de zorg- en veiligheidshuizen te ontwikkelen als de regionale centra voor complexe casuïstiek.

Coalitieonderhandelingen Oss 2018

De StrategieCentrale heeft de onderhandelingen geleid rond een nieuw coalitieakkoord en een nieuw College van B&W in de gemeente Oss.

Fusie twee veiligheidshuizen tot Veiligheidshuis Parkstad

Kerkrade en Heerlen hebben hun veiligheidshuis samengevoegd tot een veiligheidshuis en beter gepositioneerd in een veranderende en dynamische omgeving binnen het zorgdomein en het veiligheidsdomein.

Procesbegeleiding fusie afdeling Werk & Inkomen Helmond en Someren met Atlantgroep

Twee gemeenten hebben hun afdelingen Werk & Inkomen samengevoegd met de sociale werkvoorziening in Helmond en de onderhandelingen met OR en Georganiseerd Overleg zijn begeleid geweest door een medewerker van de StrategieCentrale.

Ontwikkeling geïntegreerd aanbod aan lokale overheden rond gemeenschapshuizen

In samenwerking met een cultureel centrum en Sportservice Noord Brabant wordt gewerkt aan een propositie aan lokale overheden om vraag van lokale overheden rond integrale aanpak sociaal domein te verbinden met aanbod van gemeenschapshuizen.
Strategisch vermogenComplexiteit reduceren tot de kern