Oudere werkzoekenden nauwelijks ondersteund in Noord-Brabant

Donderdag 18 november 2021 presenteren de StrategieCentrale en PON & Telos het onderzoek naar de inzet van projecten om oudere werkzoekenden te ondersteunen in de 5 Brabantse arbeidsmarktregio's. Ongeveer 40% van de mensen die gebruik maken van een uitkering is ouder dan 50 jaar en ondanks alle pogingen die ze zelf ondernemen lukt het ze niet om aan de slag te komen. Dat is niet alleen een landelijk fenomeen, ook in de provincie Noord-Brabant staan veel oudere werkzoekenden langs de kant van de arbeidsmarkt. Navrant, zeker nu de vraag naar arbeidspotentieel zo enorm hoog is. In het onderzoek is met name gekeken op welke wijze de 5 Brabantse arbeidsmarktregio's ondersteuning hebben geboden aan deze grote groep werkzoekenden. De conclusie is dat deze ondersteuning beperkt heeft plaatsgevonden en nauwelijks heeft bijgedragen aan de verlichting van de problematiek.

Het rapport Ouderenwerkloosheid in Noord-Brabant is te downloaden via de volgende link:

https://hetpon-telos.nl/content/uploads/2021/11/Inventarisatie-projecten-ouderenwerkloosheid-15-okt-2021.pdf

Geef het strategische vermogen van je organisatie een boost

Auke