Ranjith Clemminck (1986) is analytisch messcherp en razendsnel in zijn denken. Iemand die nooit bang is om in een kamer vol ja-knikkers een ander standpunt in te nemen. Altijd goed doordacht, prikkelend en vernieuwend werkt hij de afgelopen jaren bij verschillende overheden aan strategische vraagstukken. Voor ministers, wethouders tot raadsleden weet hij complexe vraagstukken tot de kern terug te brengen, laat hij visueel de beslisruimte zien en zorgt hij ervoor dat er koers wordt gehouden.

Ranjith is historicus & politicoloog en werkte als onderzoeker in Den Haag en als lobbyist in Den Haag en Brussel. Hij werkte aan strategische vraagstukken bij diverse grote, middelgrote en kleine gemeenten, voor regionale samenwerkingsverbanden en voor de provincie Noord-Brabant.

Ranjith
Kennis, Kunde, Kennissen en Capaciteit. En dat in balans met je ambitie, dat is de uitdaging.
Ranjith Clemminck - De StrategieCentrale

Even voorstellen?

Auke en Ranjith kennen elkaar al jaren. Toch is er altijd wel wat te vragen. Daarom een interview van Auke met Ranjith.

  • Ranjith, waar komt jouw passie voor strategische vraagstukken vandaan?

Ik geloof erg in het maken van (bestuurlijke)keuzes. Dat is overigens wat anders dan de maakbare samenleving. Je kunt als organisatie in het publieke domein niet alles beïnvloeden, sommige dingen gebeuren je gewoon. Maar toch, er zijn vaak meer knoppen om aan te draaien dan we vaak denken. Als je de juist mix aan knoppen gebruikt met de juiste timing dan is er veel mogelijk. Er is vaak echt wat te kiezen.

Dat boven tafel krijgen is een creatief & analytisch proces. Een ontzettend leuk proces, waar ik veel energie in steek omdat het me ook veel energie oplevert.

  • Vanuit welke principes ga jij aan de slag en wanneer ben je tevreden?

Ik heb jarenlang ervaring in ambtelijke organisaties waarbij ik steeds twee werelden probeer te koppelen: de ambities van bestuurders en de wat ik noem de 'oplossingscapaciteit' van de organisatie. Als het om dat laatste gaat, het komt altijd aan op Kennis, Kunde, Kennissen. Wat ken je, wat kun je en wie ken je?

Als ambitie en oplossingscapaciteit in balans zijn, dan ben ik een tevreden strateeg!

  • Welke strategische uitdagingen zie jij voor gemeenten de komende periode?

Gemeenten zijn de plek waar vaak tegengestelde belangen samenkomen, gewogen worden en democratisch beslist worden. Een unieke plek in de maatschappij en naar mijn mening de core business van democratisch lokaal bestuur. Maar dat vraagt wel om gemeenten die volwaardig gesprekspartners kunnen zijn van daadkrachtige ondernemers, mondige burgers en slimme wetenschappers.

Daarbij zie ik twee grote uitdagingen. Ten eerste moeten gemeentelijke organisaties zelf ook mondiger, slimmer en daadkrachtiger worden. Ten tweede moeten gemeenten vaker samenwerken met andere gemeenten, bedrijven een (onderwijs)instellingen. En dat samenwerken is lastig, het is geven en nemen.

If you can't outnumber them, outsmart them
Ranjith Clemminck - StrategieCentrale
  • Wat is je motto?

'if you can't outnumber them, outsmart them'. Die quote is niet van mij, maar van wie wel weet ik niet meer. Publieke organisaties hebben vaak gigantische verantwoordelijkheden maar zeer beperkte budgetten en capaciteit. Dan komt het aan op slimmigheid. Dus zowel kennis als een zekere behendigheid.

Dit geldt voor alle publieke organisaties, maar voor middelgrote en kleine gemeenten nog wel het meest. Ze hebben eigenlijk dezelfde taken als grote gemeenten, vaak dezelfde belangen en uitdagingen maar minder oplossingscapaciteit.

  • Waarin blinken jullie uit?

Ha, we zijn niet een traditioneel consultancy bureau. Natuurlijk, we hebben jarenlange ervaring vanuit het perspectief van de bestuurder als vanuit de organisatie. En ook een koffer vol met (management)modellen. Maar daar gaat het niet om.

Waar we goed in zijn is het strategisch vermogen van organisaties (mensen!) zelf aan te spreken en te versterken. Door de juiste vragen te stellen, (voor)beelden te gebruiken en door samen scenario's en strategieën te ontwikkelen.

Ik geloof niet in het beeld van strategen die zich opsluiten op een kamer (lees heisessie) om daarna van boven naar beneden te roepen wat er moet gebeuren. In het engels is strategie ook een werkwoord, 'strategizing'. Continue vragen stellen, analyses te maken, bij te stellen. Bij de StrategieCentrale laten we zien dat strategizing in kleine dagelijkse dingen kan zitten.

Geef het strategische vermogen van je organisatie een boost

Auke