Privacyverklaring StrategieCentrale

cDe StrategieCentrale verwerkt uw gegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening. De volgende gegevens kunnen wij van u vragen:

  • uw voor en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer(s)
  • uw emailadres(sen)

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is en wij verstrekken uw gegevens niet aan anderen, alleen als wij dat op basis van wettelijke eisen verplicht zijn. De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan.

Geef het strategische vermogen van je organisatie een boost

Auke