Aanpak

We ontwerpen strategieën die publieke waarde opleveren. Daarmee voorzien we de beslissers van publieke organisaties van scenario’s, handelingsperspectieven en het vermogen om van strategie naar uitvoering te gaan.

De StrategieCentrale ontwerpt strategieën volgens het design thinking principe: we ontwerpen en begeleiden het proces, mobiliseren het strategisch vermogen dat er al is, voegen onze expertise toe en bouwen samen aan de oplossing.

1. Discover
Samen met de beslissers in de organisatie ontdekken we het echte probleem en niet alleen het gedeelte wat zichtbaar is.
2. Define
We stellen scherp wat het probleem is en maken keuzes, wat gaan we eerst aanpakken, wat kan later. Wat is het doel?
3. Develop
In co-creatie werken we samen aan mogelijke oplossingsrichtingen en scenario’s. De eerste contouren van een uitvoeringsagenda worden zichtbaar.
4. Deliver
We testen in de praktijk mogelijke oplossingen, monitoren en flexibiliseren de inzet om snel te schakelen als dat nodig is.
We gebruiken Design Thinking om samen succesvolle strategieën te ontwerpen, testen en uit te voeren.
Auke Blaauwbroek - De StrategieCentrale

Wij ontwerpen strategieën voor:

Samenwerken & Netwerken

We creëren nieuwe strategische samenwerkingsverbanden tussen organisaties en mensen. Of we versterken bestaande netwerken. Samen bepalen we de spelregels en werken we aan duurzame relaties.

Een voorbeeld van ons werk:

Zoektocht naar een regionale samenwerkingspartner in het sociaal domein

Management & Organisatie

We maken organisaties meer doelgericht en zorgen voor een balans tussen ambitie, oplossingscapaciteit en (maatschappelijk) draagvlak.

Besturen & Besluiten

In de politiek is het proces net zo belangrijk als de inhoud. Wij zorgen voor heldere scenario’s, transparante besluitvormingsprocessen met (gemeente)raden en andere belanghebbenden.

Visievorming & Uitvoering

We helpen bij de ontwikkeling van strategische visies en het positioneren & profileren van uw organisatie. Daaraan koppelen we een realistische uitvoeringsagenda waarbij ambitie in balans is met budget en capaciteit.

Pexels kaboompics com 6224

Designtools

De StrategieCentrale maakt gebruik van verschillende instrumenten bij het ontwerpen van strategieën:

  • Scenarioplanning
  • Stakeholdersanalyse
  • Netwerkmapping
  • Co-creatiesessies
  • Deskresearch & benchmarking

De StrategieCentrale | Manifesto

Ruim 3 jaar geleden was een verwondering de start van de StrategieCentrale. Auke Blaauwbroek en Ranjith Clemminck bespraken de worsteling van lokale overheden om publieke waarde te creëren. We bespraken hoe bestuurlijke grenzen vaak in de weg staan en publieke organisaties te laat en te langzaam in beweging komen. We vroegen ons af hoe wij lokale overheden kunnen helpen bij hun worsteling om publieke waarde te creëren.

Veel organisaties in het publieke domein herkennen te laat welke veranderingen in de maatschappij plaatsvinden. Met de focus om publieke kosten zo laag mogelijk te houden zijn ze efficiënt ingericht voor routinetaken, maar onvoldoende voorbereid om snel te bewegen als dat nodig is. Voor veel organisaties geldt: hoge maatschappelijk verwachtingen en bestuurlijke ambities, maar zeer beperkte oplossingscapaciteit in geld, wet & regelgeving, menskracht, kennis & kunde.

Daarom gaan veel organisaties opzoek naar strategisch vermogen elders. Maar de huidige, of eigenlijk ouderwetse, consultancy-aanpak werkt niet: een consultant wordt ingevlogen, gebruikt één van de modellen uit zijn gereedschapskist en wat interviews later schrijft de consultant een rapport met aanbevelingen en is weer weg. De organisatie blijft achter zonder realistische uitvoeringscapaciteit, onduidelijke abstracte modellen en vaak weinig (bestuurlijk) draagvlak.

Daarom startten Auke en Ranjith de StrategieCentrale. Vanuit het design thinking principe mobiliseren we het strategisch vermogen van de organisatie en hun professionals, voegen daar onze jarenlange expertise toe en bouwen zo samen aan een strategie die publieke waarde creëert. Zo vergroten we duurzaam het strategisch vermogen van organisaties.

Geef het strategische vermogen van je organisatie een boost

Auke