meer lezen

Auke Blaauwbroek

Auke Blaauwbroek (1961) is een ervaren bestuurder en adviseur. Zijn ambitie is om op strategisch niveau verbinding te leggen tussen lokale overheden en publieke organisaties om maatschappelijke opgaven in goede banen te leiden. Auke start zijn werk altijd met de vraag hoe we beweging in de organisatie kunnen creeren om een majeure opdracht te vervullen en vraagt zich vervolgens af welke strategische partners daarbij behulpzaam zijn.

Auke analyseert snel, legt vlot en makkelijk verbinding tussen mensen en organisaties en denkt steeds een aantal stappen vooruit. Processen doorziet hij als geen ander en hij legt de vinger op de zere plek.
Oorspronkelijk opgeleid als Neerlandicus heeft Auke na enkele jaren hoger onderwijs gekozen voor het advieswerk. Zowel in het bedrijfsleven als in het publieke domein heeft hij zijn ervaring als adviseur opgebouwd. Na 8 jaar advieswerk heeft Auke gekozen voor het vak van bestuurder en is hij gaan werken bij de FNV in de regio Zuidwest Nederland. Vervolgens heeft hij enkele jaren als liaison gewerkt tussen de Europese instellingen en de aangesloten bonden binnen de FNV om betrokken te raken als adviseur bij het fusieproces van de FNV-bonden. De politiek riep Auke als wethouder naar Tilburg en na deze bestuursperiode is hij werkzaam als zelfstandig adviseur in het publieke domein. Afgelopen jaren werkte Auke als adviseur in Helmond, Kerkrade, Heerlen, Oss en voor landelijk opererende opdrachtgevers.

Ranjith Clemminck

Hoe zorgen we er voor dat publieke organisaties bezig zijn om de uitdagingen van morgen te winnen? Die vraag is voor Ranjith leidend.

Ranjith Clemminck (1986) is analytisch messcherp en razendsnel in zijn denken. Iemand die nooit bang is om in een kamer vol ja-knikkers een ander standpunt in te nemen. Altijd goed doordacht, prikkelend en vernieuwend werkt hij de afgelopen jaren bij verschillende overheden aan strategische vraagstukken. Voor ministers, wethouders tot raadsleden weet hij complexe vraagstukken tot de kern terug te brengen, laat hij visueel de beslisruimte zien en zorgt hij ervoor dat er koers wordt gehouden.

Ranjith is historicus & politicoloog en werkte als onderzoeker in Den Haag en als lobbyist in Den Haag en Brussel. Hij werkte aan strategische vraagstukken bij diverse grote, middelgrote en kleine gemeenten, voor regionale samenwerkingsverbanden en voor de provincie Noord-Brabant.
Strategisch vermogenComplexiteit reduceren tot de kern