Ontwikkeling geïntegreerd aanbod aan lokale overheden rond gemeenschapshuizen

Gemeenschapshuizen in Noord Brabant staan financieel onder druk. In nauwe samenwerking met twee collega-organisaties is een aanbod ontwikkeld om de gemeenschapshuizen beter aan te laten sluiten bij de lokale behoeften. Daarbij is adequate afstemming met de ambtelijke organisaties van gemeenten een belangrijk aandachtspunt.

De StrategieCentrale heeft het initiatief genomen om dit programma te ontwikkelen.
Theft
Ook op zoek naar een oplossing?Neem contact op met de strategie centrale