Procesbegeleiding fusie afdeling Werk & Inkomen Helmond en Someren met Atlantgroep

Beide gemeenten hebben in 2015 besloten om de afdelingen Werk&Inkomen samen te laten gaan met de uitvoeringsorganisatie Atlantgroep in Helmond. In dit fusieproces botsten twee culturen en is er gewerkt aan een nieuw sociaal convenant en aan de fusie van de verschillende ondernemingsraden.

De StrategieCentrale heeft de regie opgepakt om de fusie ook voor het personeel en hun vertegenwoordigingen te realiseren.
Senzer
Ook op zoek naar een oplossing?Neem contact op met de strategie centrale