Fusie twee veiligheidshuizen tot Veiligheidshuis Parkstad

De gemeenten Kerkrade en Heerlen hebben in 2016 besloten om beide veiligheidshuizen samen te voegen tot een veiligheidshuis. Met de nieuwe organisatie is een nieuw samenwerkingsconvenant ontwikkeld voor de deelnemende gemeenten, zijn de producten in de dienstverlening beschreven en is er een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd.

De StrategieCentrale heeft het fusieproces geleid en gezorgd voor bestuurlijke en operationele verankering in de regio Parkstad.
Veiligheidshuisparkstad
Ook op zoek naar een oplossing?Neem contact op met de strategie centrale