Landelijk Programmamanagement Zorg- en Veiligheidshuizen

In een gezamenlijke opdracht van de Rijksoverheid en de VNG is een programma ontwikkeld om de  de kwaliteit van de 32 zorg- en veiligheidshuizen in Nederland te versterken. Met de realisatie van deze kwaliteitsslag wordt de herkenbaarheid groter en daarmee vermindert de diversiteit. In het programma wordt aandacht besteed aan de versterking van de basisstructuur. Daarnaast wordt gewerkt aan een regionale bestuurlijke en operationele verankering om zo aan te kunnen sluiten op een aantal landelijk spelende thema's zoals radicalisering en aanpak personen met verward gedrag. Uiteindelijk is het de bedoeling de 32 zorg- en veiligheidshuizen te ontwikkelen tot regionale expertisecentra complexe casuistiek.

De StrategieCentrale zorgt voor snelle en werkbare regionale analyses en ondersteunt de 32 managers van de zorg- en veiligheidshuizen bij het implementeren van de gewenste veranderingen. Daarnaast heeft de StrategieCentrale de coordinatie van het programma en draagt zij zorg voor de afstemming met landelijke ketenpartners.
Vng
Ook op zoek naar een oplossing?Neem contact op met de strategie centrale