Kwartiermaker Arbeidsmigratie provincie Noord-Brabant

Samen met Het PON was de StrategieCentrale kwartiermaker voor de provinciale aanpak Arbeidsmigratie. Het resultaat was een Plan van Aanpak waarmee de provincie de komende jaren kan sturen op dit vraagstuk: welke inhoudelijke keuzes zijn er te maken, welke partijen zijn daarbij nodig, wat is de rol van de provincie en hoe organiseer je deze samenwerking?
Provincienoordbrabant
Ook op zoek naar een oplossing?Neem contact op met de strategie centrale