Strategische Communicatie- ontwikkeling College B&W Bergen op Zoom

De StrategieCentrale ondersteunt het College van B&W in Bergen op Zoom met het ontwikkelen van een strategische communicatiefunctie die past binnen de in gang gezette organisatieontwikkeling. Daarvoor wordt een nieuw strategisch team ontwikkeld binnen de nieuwe organisatie die het bestuur en de ambtelijke top adviseert rond strategische vraagstukken en complexe bestuurlijke dossiers.
Gemeentebergenopzoom
Ook op zoek naar een oplossing?Neem contact op met de strategie centrale